Django – podstawowe informacje

Django to jeden z najpopularniejszych frameworków do robienia stron internetowych, napisany w Pythonie. Jest to też jeden z najbardziej rozbudowanych narzędzi, które umożliwia tworzenie zaawansowanych aplikacji webowych.

Django składa się na przykładzie projektowym Model-View-Controller (MVC), który istnieje stosowany do tworzenia aplikacji webowych. W Django wzorzec ten został nieco zmodyfikowany i nazywa się Model-View-Template (MVT). W tym wzorcu Model odpowiada za przetwarzanie danych, View za wyświetlanie danych użytkownikowi, a Template za prezentację danych.

Żeby rozpocząć pracę z Django, należy najpierw zainstalować odpowiednią wersję frameworka. Po zainstalowaniu można już tworzyć projekty, czyli strony internetowe. Projekt opiera się z wielu aplikacji, a każda aplikacja odpowiada za konkretne zadanie, takie jak logowanie użytkowników czy obsługa zamówień.

W Django najważniejszym aspektem są modele. Modele to klasy Pythona, które odpowiadają za tworzenie tabel w bazie danych. W Django używa się tzw. ORM (Object-Relational Mapping), czyli narzędzia, które umożliwia tworzenie obiektów Pythona, które automatycznie są mapowane na rekordy w bazie danych.

Kolejnym znaczącym elementem w Django są widoki. Widoki odpowiadają za obsługę żądań HTTP i generowanie odpowiedzi dla użytkownika. Widoki mogą zwracać pliki HTML, JSON, XML itp.

Ostatnim istotnym aspektem w Django są szablony. Szablony to pliki HTML, które definiują, jak wyglądają strony internetowe. W Django szablony mogą być dynamiczne, co znaczy, że można w nich umieszczać zmienne i instrukcje warunkowe.

Podsumowując, Django to framework do tworzenia aplikacji webowych, który opiera się na wzorcu MVT. Najważniejszymi elementami w Django są modele, widoki oraz szablony.

Be the first to comment on "Django – podstawowe informacje"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*