Usuwanie azbestowych płytek podłogowych

Dlaczego usuwanie azbestowych płytek podłogowych jest konieczne?

Usuwanie azbestowych płytek podłogowych to wielkie pojęcie, które odnosi się do usuwania nie wyłącznie płytek podłogowych zawierających azbest, ale i innych materiałów zawierających azbest, takich jak winylowe, winylowe lub asfaltowe płytki podłogowe, linoleum i kolejne materiały klejące.

Azbest jest tak występującą grupą minerałów włóknistych oraz był szeroko stosowany w: materiałach budowlanych oraz izolacyjnych, ognioodpornych, cementach, pokryciach rur, materiałach ogniotrwałych, uszczelkach, płytkach podłogowych i mieszankach spoinowych w latach 1890–1970. Narażenie na cząsteczki azbestu zawieszone w powietrze powoduje dużo chorób związanych z azbestem, w tym rzadki, ale zagrażający życiu typ raka znany jako międzybłoniak. Usuwanie azbestowych płytek podłogowych stoi się coraz ważniejsze wraz ze wzrostem świadomości na temat szkodliwych skutków narażenia na działanie azbestu.

Powinieneś utrzymywać wilgotną wykładzinę podłogową przed i podczas usuwania azbestowych płytek podłogowych. Jest toż konieczne, aby usuwanie azbestowych płytek podłogowych było bezpieczne a nie stwarzało żadnego zagrożenia dla zdrowia osób biorących udział w usuwaniu i mieszkańców budynku.

Przydatny link: sklep z klejami przemysłowymi.

Nigdy nie usuwaj płytek podłogowych gdy sa suche. Żeby zapewnić minimalne pękanie, usuń płytki w całych kawałkach, a linoleum w dużych odcinkach. Po usunięciu, natychmiast włóż mokry materiał do 6-mililitrowych torebek foliowych lub zawiń w 6-milimetrową folię. Wcale nie pozostawiaj materiału w stanie luźnym. Żeby zapobiec wyciekom materiału, użyj taśmy klejącej do uszczelnienia torebek lub arkuszy foliowych. Zegarek, który zawierał materiał podłogowy, nie dziurawi się w 6-milimetrowych torebkach lub arkuszach. Natychmiast wyślij materiał na wysypisko, zanim wyschnie, wraz z jedną kopią pozwalania na ewidencję utylizacji.

1 Comment on "Usuwanie azbestowych płytek podłogowych"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*